Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 

Nieuws

Velen onder ons hadden het anders gewild maar ook in 2021 gooide Covid-19 nog roet in het eten. Zo ook in de reissector en bij uitbreiding bij de Geschillencommissie Reizen.

De Geschillencommissie Reizen is een zogenaamde Gekwalificeerde Entiteit tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, als dusdanig erkend en gecontroleerd door de overheid.
Eén van de voornaamste kenmerken van een Gekwalificeerde Entiteit is dat geschillen in 90 dagen afgehandeld moeten worden.
Net zoals in 2020 bleek het naleven van die termijn ook in 2021 erg moeilijk, althans voor wat betreft de arbitrageprocedure. Jammer genoeg liep de vertraging op tot gemiddeld 184 dagen. Zittingen moesten net zoals een jaar eerder uitgesteld worden doordat ze niet meer konden doorgaan in aanwezigheid van arbiters en partijen. Alternatieven zoals een videozitting of een schriftelijke procedure bleken niet haalbaar voor de partijen of werden toch door hen niet altijd aanvaard.

Wat het aantal dossiers in arbitrage betreft zaten we in 2021 terug op het niveau van voor de coronacrisis (van 69 in 2020 naar 46 in 2021).

Maar zeer opmerkelijk, alhoewel niet verwonderlijk, is dat méér dan de helft van de geschillen corona-gerelateerd waren (54% van de gevallen tegenover 24% in 2020).
Denk aan perikelen over zogenaamde coronavouchers of andere tegoedbonnen, vervroegde terugkeer van reizigers, annuleringen of verminderde dienstverlening.

Wel blijven deze geschillen het topje van de ijsberg gezien het grote aantal annuleringen en gewijzigde reisplannen. Dat wijst erop dat de reissector zelf heel wat problemen heeft kunnen opvangen en ook reizigers zich vaak redelijk hebben opgesteld.

Naar jaarlijkse gewoonte wens ik zowel de Minister van Economie, de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming als de Minister van Justitie te danken voor hun financiële en logistieke steun in 2021.
De Geschillencommissie Reizen hoopt ook in de toekomst te kunnen blijven rekenen op die steun, die onontbeerlijk is voor haar voortbestaan en werking.

Tenslotte maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik om alle aangesloten beroepsverenigingen en Test-Aankoop alsook alle verzoeners, alle voorzitters van de arbitrale colleges, alle arbiters en de leden van het secretariaat te bedanken.
Ondanks de moeilijke omstandigheden konden we op hen rekenen om de door Covid-19 opgelopen vertraging snel weer in te lopen.

Anne Moriau
Juni 2022

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.be