Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 

Back to business in 2022

Na twee jaren waarin Covid-19 de absolute hoofdrol speelde keerde de Geschillencommissie Reizen terug naar haar normale werking in 2022. Toch was covid-19 nooit ver weg zoals je verder in dit verslag zal kunnen lezen.

Maar de Geschillencommissie was opnieuw in staat de wettelijk opgelegde termijnen te respecteren in 2022. Een zeer goede zaak.

De Geschillencommissie Reizen is immers een zogenaamde Gekwalificeerde Entiteit tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, als dusdanig erkend en gecontroleerd door de overheid. Eťn van de voornaamste kenmerken van een Gekwalificeerde Entiteit is dat geschillen in 90 dagen afgehandeld moeten worden. De vorige jaren bleek dat omwille van de gekende redenen erg moeilijk maar in 2022 is het back to business met een behandelingstermijn van 53 dagen voor de verzoeningsprocedure en 87 dagen voor de arbitrageprocedure.

Wat het aantal dossiers in arbitrage betreft was het een vrij normaal jaar met 58 dossiers. (tegenover 46 in 2021). Zeer opmerkelijk is dat ongeveer 30% van de geschillen corona-gerelateerd waren (tegenover 54% van de gevallen in 2021). Het ging concreet voornamelijk om de terugbetaling van geannuleerde pakketreizen of vluchten.

Daarna volgen de geschillen over de kwaliteit van het verblijf (14%) en over uitstappen en rondreizen (12%).

Naar jaarlijkse gewoonte wens ik zowel de Minister van Economie, de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming als de Minister van Justitie te danken voor hun financiŽle en logistieke steun in 2022. De Geschillencommissie Reizen hoopt ook in de toekomst te kunnen blijven rekenen op die steun, die onontbeerlijk is voor haar voortbestaan en werking.

Tenslotte maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik om alle aangesloten beroepsverenigingen en Test-Aankoop alsook alle verzoeners, alle voorzitters van de arbitrale colleges, alle arbiters en de leden van het secretariaat te bedanken op wie we steeds hebben kunnen rekenen om alles vlot te laten verlopen.

Anne Moriau
Mei 2023

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.be