Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 

Duur van de procedure arbitrage

In 2014 bedroeg de duur van een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen minimum 8 maanden omwille van wettelijke en procedurele vereisten en het respecteren van de rechten van de verdediging. Tussen de ontvangst van de aanvraag tot arbitrage en het versturen van de sententie lagen 239 dagen.

Sinds 1 januari 2015 gebeurt de regeling van de geschillen binnen een termijn van 90 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag, overeenkomstig Art.25 §1, 9° van Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht. Deze termijn kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden éénmalig met 90 dagen worden verlengd, op voorwaarde dat de partijen daarvan zijn geïnformeerd voor het verstrijken van de eerste termijn en dat deze verlenging wordt gemotiveerd door de complexiteit van het geschil.

Tot en met 2019 was de duur van de procedure beperkt tot minder dan 80 dagen. In 2021 liep de gemiddelde duur van de procedure op tot 184 dagen.

Net zoals in 2020 heeft het organiseren van de zittingen van de arbitrale colleges enorm geleden onder de coronacrisis. Door diverse opgelegde maatregelen werden nagenoeg alle fysieke zittingen geannuleerd en vervangen door video-zittingen. Jammer genoeg geeft een groot aantal klagers nog steeds de voorkeur aan het wachten op een fysieke samenkomst van het arbitraal college.

 

 

 

 

 

 

 

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.be